leiderschap
Synoniemen van leiderschap; ander woord voor leiderschap synoniemen.net.
als synoniem van een ander trefwoord.: aanvoering, administratie, bestuur, bewind, bewindvoering, directie, leiderschap, leiding, management, raad, staf, toezicht leiding zn.: aanvoering, beheer, bestiering, besturing, bestuur, directie, hoofd, leiderschap, management, staf. woordverbanden van leiderschap grafisch weergegeven. woorden met een verwante vorm.:
De vijf definities van leiderschap volgens Jaap Boonstra Management Impact.
Deze vijf kernelementen tezamen maken dat het bij leiderschap gaat om een sociaal proces waarin een individueel lid van een groep betekenis geeft aan gebeurtenissen. Leiderschap is samen met anderen een toekomstvisie creëren, relaties onderhouden en samenwerking organiseren om gezamenlijk een toekomst vorm te geven.
leiderschap Nederlands woordenboek Woorden.org.
Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak is dit iemand die een leidinggevende positie he. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen om een verandering op gang en verankerd te krijgen, waaronder het geven van richting en ruimte, het creëren van duidelijkheid in. Leiderschap is de positie die een leider in een bepaalde groep neemt.
Het belang van gedeeld leiderschap Leading Insights.
Wanneer het woord leiderschap valt, wordt dit vaak spontaan in verband gebracht met het leiderschap van de formele leidinggevende; de CEO of teammanager binnen een organisatie of de coach binnen een sportteam. Wat vaak wordt onderschat, is het leiderschap van andere sleutelfiguren binnenin het team.
De vier rollen van leiderschap Vlaanderen Intern. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
De vier rollen van leiderschap. Rol van leider. Rol van manager. Rol van coach. Rol van ondernemer. Rol van leider. De leider motiveert medewerkers door een duidelijk, helder en inspirerend verhaal te brengen met een visie focus van zijn/haar entiteit. Hij/zij zet de richting uit met als doel het bereiken van de doelstellingen. De leider stimuleert medewerkers door hen te inspireren. Hij/zij creëert betrokkenheid en maakt medewerkers zelfsturend. De leider neemt verantwoordelijkheid op als dat moet. Rol van manager. De manager runt zijn/haar entiteit door de zaken goed te plannen, te organiseren en te faciliteren voor zijn/haar medewerkers. De manager evalueert en stuurt op tijd en stond bij waar dat moet. Hij/zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de optimale inzet van de mensen en de middelen. De manager legt daarbij prioriteiten en coördineert het geheel in functie van de beschikbare talenten en competenties van zijn/haar medewerkers. Rol van coach.
Leiderschap 9 definities Encyclo.
Tonen van vaardigheden die betrekking hebben op het uitzetten van een beleid en het daarop inrichten van de organisatie. Persoonlijke betrokkenheid en voorbeeldgedrag zijn essentiële kenmerken van leiderschap. Leiding is aanwezig op elk niveau in de organisatie, maar vanuit kwaliteitsperspectief is een speciaal soort leiderschap nodig: situationee.
Wat voor leiderschap vraagt een innovatieve organisatie? HR Praktijk.
De basis van organisch leiderschap is communicatie en die is veelal gericht op het verlenen van betekenis. De rol van de aangestelde leiders is om mensen in informele gemeenschappen bij elkaar te brengen, waar ze hun ideeën kunnen inbrengen en uitwerken in interactie met de ander.
Management Leiderschap Brighthouse.
Case: Naar sterk leiderschap! Het succes van je organisatie hangt af van de leiderschapskwaliteiten van je managers. We worden niet allemaal geboren als natuurlijk leider, maar met coaching en advies konden we Frederik, Deborah en Dirk naar een hoger niveau brengen als manager.

Contacteer ons