ergotherapie
ERGOTHERAPIE.
Het doel van ergotherapie is ervoor zorgen dat de bewoners op een creatieve manier hun zelfredzaamheid kunnen verhogen of behouden. Bovendien gaan ergotherapeuten medewerkers adviseren en coachen om een therapeutische houding aan te nemen. De ergotherapeuten bieden zinvolle dagactiviteiten aan in groep.
Bachelor Ergotherapie Howest.
De master Ergotherapeutische Wetenschap of de master Gezondheidsvoorlichting en bevordering zijn bijvoorbeeld perfect haalbaar na de bachelor Ergotherapie. Ik heb al een bachelordiploma op zak met biomedisch-sociale bagage. Kan ik vrijstellingen krijgen om de bachelor Ergotherapie aan Howest te starten?
Ergotherapie.
Home Zorgaanbod Herstelgerichte zorg en therapie Ergotherapie. Een ergotherapeut begeleidt mensen van alle leeftijdsfasen in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer, leef, werk en ontspanningssituaties. De middelen van de ergotherapeut zijn alle activiteiten/handelingen die de mensen in die situaties kunnen doen.
Ergotherapie Heilig Hart Grimbergen.
Ergotherapie en activiteitenbegeleiding. In de ergotherapie gaan we bewoners vanuit een therapeutische invalshoek begeleiden in een aantal activiteiten. De activiteit die de ergotherapeut aanbiedt, is direct gekoppeld aan de mogelijkheden, beperkingen, interessen, waarden en normen van elke bewoner. Deze therapeutische activiteit beoogt enerzijds het zo zelfstandig mogelijk functioneren in zijn leef en woonomstandigheden, en anderzijds het bijdragen tot maximaal comfort.
Bachelor in de ergotherapie Hogeschool Gent.
Lees het verhaal van Anaïs. Ergotherapie was de juiste keuze voor mij: ik kreeg de ruimte en de ondersteuning om te groeien en om mijn eigen talent te ontdekken. Anaïs Dupont, oud-student en oprichter Hoefspoor Hippotherapie. Lees het verhaal van Anaïs. De opleiding is duidelijk en transparant opgebouwd.
Ergotherapie en bewegen. Hoe gaat dit samen?
Ergotherapie en beweging gaan al decenia hand in hand. Zeker bij kinderen speelt bewegen een belangrijke rol in de ontwikkeling. Ik doe dus niets nieuws door deze twee begrippen samen te brengen. Hieronder al enkele technieken die veel gebruikt worden door ergotherapeuten.:
Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Ergotherapie aan huis.
Ergotherapie aan huis. Een ergotherapeut helpt mensen met een beperking bij dagelijkse handelingen. Kan je moeilijk alleen in en uit bed of naar toilet gaan? Een ergotherapeut geeft advies en leert handelingen aan om het je makkelijker te maken in het dagelijks leven.
Ergotherapie.
Home Revalidatiecentrum Revalidatie Onze afdelingen Ergotherapie Ergotherapie. Een team van ervaren ergotherapeuten staat in voor de functionele revalidatie. De ergotherapiebehandeling heeft als doel problemen in het dagelijks leven te reduceren en een optimale zelfredzaamheid te bekomen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor de patiënt belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt.

Contacteer ons