bbl
Bond Beter Leefmilieu Wikipedia.
Om het milieubeleid van de verschillende overheden te beïnvloeden zetelt BBL onder andere in de MiNA-raad Vlaams en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. BBL tracht ook het bedrijfsleven te beïnvloeden via rechtstreeks overleg met bedrijven en federaties. Campagnes en projecten bewerken brontekst bewerken.
vacatures
Leef. Voor de toekomst Bond Beter Leefmilieu.
wereld van verschil. Steun Bond Beter Leefmilieu en zet Vlaanderen mee op weg naar een duurzame toekomst. Via je belastingaangifte krijg je 45% van je gift terug, als die op jaarbasis minstens 40 bedraagt in 2021. Meer dan 130 organisaties uit ons netwerk zijn lid van Bond Beter Leefmilieu. Samen plannen we een waaier van activiteiten op vlak van natuur, milieu en maatschappij.
hoveniers
BBL Wikipedia.
Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met BBL of met BBL in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van BBL inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van BBL en verwijzingen daarnaartoe.
Beroepsbegeleidende leerweg Wikipedia.
De beroepsbegeleidende leerweg bbl of mbo werkend leren, tot 1997 leerlingwezen of leerlingenstelsel genoemd, is de Nederlandse vorm van duaal onderwijs binnen het middelbaar beroepsonderwijs mbo en wordt aangeboden door een regionaal opleidingencentrum ROC, een agrarisch opleidingscentrum AOC of een privaat opleider. De beroepsbegeleidende leerweg is een combinatie van werken en leren, waarbij de leerling in dienst van een bedrijf is en daarnaast een opleiding volgt.

Contacteer ons