beroepsopleiding
Beroepsopleidingen SYNTRA Limburg.
Maak eindelijk van je passie je beroep, school jezelf om of ga voor jobzekerheid binnen een knelpuntberoep. Wij hebben elk jaar meer dan 200 opleidingen waarbij je op een praktische manier een vak leert. Na het beëindigen van een beroepsopleiding ontvang je een door de overheid erkend diploma of getuigschrift.
vacature
Beroepsopleidingen beroepscursussen NHA.
Of je nu op zoek bent naar een opleiding die je verder brengt in je huidige werkveld, of als je juist een studie wil volgen die je een compleet nieuw toekomstperspectief biedt bij NHA vind je de beroepsopleiding die je zoekt.
Werkwinkel VDAB Kongostraat Openingsuren en adressen Stad Gent.
Werkwinkel VDAB Kongostraat openingsuren en adressen. Werkwinkel VDAB Kongostraat Kongostraat 7, 9000 Gent. 0800 30 700 gratis servicelijn. 09 265 47 11. 02 508 38 11 vanuit het buitenland. Bel gratis: 0800 30 700 elke werkdag van 8 tot 19 uur.
Alternerende Beroepsopleiding ABO Gemeente Mol.
Agenda en verslagen gemeenteraad. Alternerende Beroepsopleiding ABO. Alternerende Beroepsopleiding ABO. Dankzij het ESF Europees Sociaal Fonds kunnen wij ook de alternerende beroepsopleiding ABO inrichten. Onze leerlingen krijgen na hun opleiding een éénjarige opleiding in de vorm van afwisselend leren en werken.
Coronavirus: individuele beroepsopleiding IBO update Prato.
van 27 maart 2020 tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31 maart 2020.
IBO Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming Kortrijk.
Bekijk onze info voor werkzoekenden. IBO-interim is een variant op de klassieke beroepsopleiding en is bedoeld voor werkzoekenden die tot een kansengroep behoren. Een GIBO is een variant op de klassieke individuele beroepsopleiding en is bedoeld voor personen met een arbeidshandicap.
Beroepsopleiding Aanvullend paritair comité voor arbeiders Algemene Centrale ABVV.
We willen tot een kwaliteitsvolle opleiding in de sector komen. De sociale partners verbinden er zich toe om de deelname aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector te verhogen door het effectief opstarten van een aanbod van opleidingen door het Fonds voor de vorming van arbeiders in het aanvullend paritair comité van de werklieden.
Alternerende beroepsopleiding SBSO HELIX voorheen Zonneweelde.
Het zorgt eveneens voor welomschreven taken, stelt een mentor aan die instaat voor de begeleiding van de cursist en zorgt voor regelmatig overleg met de betrokken partijen. Na de alternerende beroepsopleiding is het de bedoeling dat de jongeren effectief ingeschakeld worden op de arbeidsmarkt, liefst in het bedrijf waar hun ABO-opleiding plaatsvond.

Contacteer ons